Software voor uitgavenanalyse – Bedrijfsbehoeften

Wat gebeurt er wanneer het uitgavenbeheer van de organisatie inefficiënt is?
 • U heeft vaak geen inzicht in uw zakelijke uitgaven
 • Gegevens over uitgaven kunnen onnauwkeurig zijn geclassificeerd
 • Overbodige uitgaven kunnen toenemen
 • Uw organisatie heeft mogelijk te lijden onder het gebrek aan kostenbesparingen

Met de krachtige software voor uitgavenanalyse van Zycus, bestaande uit de modules AutoClass™, iAnalyze, iMine en iCost garanderen we u dat dit niet zal gebeuren. Wij helpen u bij het op een eenvoudige manier beheren van de bedrijfsuitgaven en het vaststellen van cruciale besparingsmogelijkheden.

Hoe kan de software voor uitgavenanalyse van Zycus u helpen?

Om te beginnen stellen we samen vast wat uw behoeften zijn.

Vervolgens configureren we onze software voor uitgavenanalyse om u te helpen bij het behalen van uw inkoopdoelstellingen, met als gevolg een grotere impact op de bedrijfsdoelstellingen door:

 • Nauwkeurig, consistent, tijdig en gedetailleerd inzicht in uw uitgaven
 • Betere kwaliteit van gegevens en een minimum aan overbodige uitgaven
 • Het eenvoudig kunnen vaststellen van besparingsmogelijkheden om de besluitvorming te versnellen
 • Koppeling van spend data met externe marktinformatie

Software voor uitgavenanalyse – Onderdelen

AutoClass™

Hiermee kunt u uitgaven classificeren door middel van:

Gepatenteerd, op AI gebaseerd en geautomatiseerd classificatiemechanisme

Mogelijkheid om cryptische gegevens, afkortingen en gegevens met spelfouten te verwerken

Schaalbare classificatie-engine met een snelheid van 500.000 tot 2 miljoen posten/uur

Ondersteuning in meerdere talen

iCost

Hiermee kunt u fluctuerende grondstoffenprijzen volgen door middel van:

Identificatie en berekening van marktontwikkelingen van grondstoffen op basis van de onderliggende kostenfactoren en prijzen

Het op maandbasis bijhouden van tarieven van meer dan 1200 grondstoffen

Meer dan 300 kostenmodellen voor zowel grondstoffen als services

Koppeling van externe marktinformatie met interne spend data

iAnalyze

Vind geautomatiseerde besparingsmogelijkheden in de vorm van operationele beperkingen voor gegevensanalyses. Hiermee kunt u ook de uitgaven analyseren door middel van:

Intuïtieve grafische rapportages met kant-en-klare uitgavenrapporten per categorie, leverancier, betalingsvoorwaarden, diversiteit, enzovoort

Krachtige analysemogelijkheden voor ad-hoc rapportage voor meerdere dimensies

Pijplijn voor besparingsmogelijkheden door bruikbare besparingen te genereren aan de hand van uitgavenrapporten

Gebruikerspecifieke dashboards voor eenvoudige toegang tot relevante informatie

 • li-solution
 • li-solution
 • li-solution
 • li-solution

Copyright © 2017 Zycus Inc. Alle rechten voorbehouden.