Software voor contractbeheer - Bedrijfsbehoeften

Wanneer contracten niet goed worden beheerd, kan dat de volgende consequenties hebben:
 • Doorlooptijden van contracten nemen toe
 • Cruciale juridische informatie raakt gefragmenteerd en kan onbedoeld openbaar worden gemaakt
 • Mislopen van besparingsmogelijkheden, die samenhangen met het verlopen van contracten
 • Toename van risicoquotiënten op het gebied van recht, verkoop en inkoop-ROI

Hoe kan de software voor contractbeheer van Zycus u helpen?

Om te beginnen stellen we samen vast wat uw behoeften zijn.

Op basis van uw informatie configureren en installeren we onze oplossingen voor contractbeheer uitgaande van uw specifieke inkoopdoelen, zodat u over alle mogelijkheden beschikt om uw bedrijfsdoelstellingen te beïnvloeden door middel van:

 • Versnelde contractprocessen en een betere compliance voor verschillende juridische systemen en systemen voor regelgeving.
 • Verbeterd beheer, betere beveiliging en meer continuïteit voor belangrijke contractdocumenten.
 • Minder onnodige uitgaven en meer kostenbesparingen ingebouwd in contracten.
 • Groter besef van uitgaven en behoeften aan risicobeheer met betrekking tot marktomstandigheden en het verlopen van contracten.

Software voor contractbeheer - Onderdelen

iContract™ Repository

Hiermee kunt u een slimme contractbibliotheek maken met:

Een door de gebruiker gedefinieerd toegangsbeheer

Krachtige multi-parameters en het vrij doorzoeken van teksten

Dynamische rapportages en configureerbare dashboards

Meldingen en herinneringen om het verlopen van contracten, het effectief gebruik van contracten en niet aan contracten gekoppelde uitgaven bij te houden.

iContract™ Authoring

Hiermee vereenvoudigt u het opstellen van en onderhandelen over complexe contracten met:

Sjabloonbibliotheken en het opstellen van contracten met behulp van een wizard

Audittraject, versiebeheer en vergelijken van versies tijdens onderhandelingen

Clausulebibliotheken met vooraf goedgekeurde clausules om de taal in contracten te standaardiseren

Flexibele goedkeuringsworkflow

 • li-solution
 • li-solution
 • li-solution
 • li-solution

Copyright © 2017 Zycus Inc. Alle rechten voorbehouden.